Giới thiệu Novelind

Sàn Tri thức Novelind (https://santrithuc.vn) ra đời nhằm mục tiêu liên minh chiến lược, gắt kết cộng sinh giữa các thành phần trong hệ sinh thái ĐMST quốc gia phục vụ kết nối Cầu-Cung Công nghệ. Sàn Tri thức Novelind ra đời vào 11/9/2017 tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, do Tiến sĩ Dương Trọng Hải sang lập, với:

Tầm nhìn: Đến năm 2024, Sàn tri thức Novelind sẽ trở thành một sàn giao dịch tri thức lớn nhất Việt Nam, có uy tín và thu hút được hầu hết các thành phần trong hệ sinh thái ĐMST quốc gia, vươn ra thị trường quốc tế.

Sứ mạng: Sàn Tri thức Novelind cam kết thúc đẩy sự phát triển Khoa học và Công nghệ thông qua các hoạt động kết nối Cầu-Cung Công nghệ và đổi mới sáng tạo vì xã hội dựa trên liên minh chiến lược, gắn cộng sinh giữa các thành phần trong hệ sinh thái ĐMST quốc gia.

Mô hình hoạt động: Hiện tại Novelind có mạng lưới chuyên gia khắp 63 Tỉnh/Thành, là các nhà khoa học từ các Viện Trường, đại diện cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Mọi hoạt động của Sàn Tri thức Novelind hiện tại dựa vào bảo trợ của các Viện Trường và Doanh nghiệp. Mỗi sự kiện kết nối Cầu-Cung Công nghệ của Novelind đều có một tổ chức đứng ra đăng cai, và kêu gọi tài trợ từ các tổ chức khác.

Hình 1: Mô hình hoạt động của Sàn tri thức Novelind

Hình 1: Mô hình hoạt động của Sàn tri thức Novelind

Hoạt động khảo sát Nhu cầu Công nghệ từ doanh nghiệp

Từ Ý tưởng đến Sản phẩm thương mại là một quá trình với nhiều công đoạn (Xem Hình 2), trong đó nhiệm vụ chính của nhà khoa học là nghiên cứu. Từ kết quả nghiên cứu đi đến sản phẩm thương mại cần có một quá trình đầu tư, phát triển liên tục, trong đó tham gia chính là doanh nghiệp được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái ĐMST quốc gia.

Hình 2: Quy trình từ ý tưởng đến thương mại  

Qua điều tra phỏng vấn nhiều nhà khoa học đã thương mại hoá sản phẩm thành công và qua một (01) năm thực hiện kết nối Cầu-Cung Công nghệ, các nhu cầu chính trong quá trình từ Ý tưởng đến Sản phẩm thương mại được xác định thường được phân bố như Hình 3.

Hình 3: Nhu cầu từ Ý tưởng đến thương mại

Hàng năm diễn ra chuỗi sự kiện “Kết nối Cầu-Cung Công nghệ giữa Doanh nghiệp-Viện Trường-Chính phủ qua Sàn Tri thức Novelind” ở các Tỉnh/Thành. Mục tiêu của các sự kiện này là để khảo sát Nhu cầu Công nghệ của doanh nghiệp. Nhu cầu đó được đăng lên Sàn Tri thức Novelind (www.santrithuc.vn), đồng thời các Viện Trường đăng ký các công nghệ của họ lên Sàn Tri thức Novelind với các nhu cầu cụ thể. Hệ thống sẽ có cơ chế khớp lệnh Cầu-Cung tự động. Người tham gia cũng có thể tìm kiếm giải pháp cho nhu cầu của mình trên Novelind. Ngoài đi khảo sát, thì khảo sát trực tuyến qua hệ thống ứng dụng web Sàn Tri thức Novelind sẽ được quản bá khắp trong và ngoài nước để thu thập nhu cầu và giải pháp công nghệ.

Hình 4: Vị trí Novelind

Dựa trên đó các Cầu-Cung được xác lập, các kết nối với các thành phần liên quan (Xem hình 4) để thực hiện các thủ tục,… cho quá trình Cầu-Cung dẫn đến chuyển giao công nghệ hoặc thương mại hoá sản phẩm. Dựa trên đó, các công nghệ được đánh giá và chọn lựa để triển lãm trong sự kiện Novelind hàng năm vào tháng 12/2018.

Chương Trình Sự Kiện


Đăng Ký Tham Gia