Chủ đề Novelind

 1. Kết quả nghiên cứu khoa học theo các chuyên ngành sau, nhưng không giới hạn:
  • Trí tuệ nhân tạo, Thị giác máy tính, Khoa học máy tính,…
  • Robotics
  • Công nghệ sinh học
  • Vật liệu mới, Nano
  • Cơ điện tử
  • Điện điện tử
 2. Công nghệ thông minh:
  • Nông nghiệp thông minh
  • Xử lý môi trường thông minh
  • Năng lượng thông minh
  • Giáo dục thông minh
  • Du lịch thông minh
  • Giao thông thông minh
  • Y tế thông minh
 3. Công nghệ sinh hóa, Y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng

Chương Trình Sự Kiện


Đăng Ký Tham Gia