ĐIỂM NHẤN CỦA TRIỂN LÃM

  • Chuỗi sự kiện khắp các Tỉnh / Thành để khảo sát nhu cầu, kết nối Cầu-Cung làm cơ sở chọn lựa các công nghệ tiêu biểu cho triển lãm
  • Trọng tâm là các công nghệ đang hình thành từ các Viện Trường
  • Tạo đầu vào cho Techmart, Techfetch, các tổ chức ứng dụng và phát triển thị trường, công ty đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, các công ty môi giới công nghệ.
  • Tạo mối liên kết cộng sinh giữa các thành phần trong hệ sinh thái ĐMST quốc gia: cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức nghiên cứu - phát triển, tổ chức hỗ trợ trực tiếp, tổ chức hỗ trợ gián tiếp và các cơ quan Nhà nước.
  • Giải quyết các nhu cầu và cung cấp dịch vụ phục vụ các khâu từ Ý tưởng đến Sản phẩm thương mại. 

Chương Trình Sự Kiện


Đăng Ký Tham Gia