Tiêu chí tham gia

  • Tính đáp ứng nhu cầu thị trường
  • Công nghệ tham gia triển lãm phải có bằng hoặc đã nộp hồ sơ sở hữu trí tuệ hợp lệ, đã hoàn thiện và sẵn sàng chuyển giao.
  • Ngoài ra các công nghệ chưa thoả mãn các tiêu chí trên, người tham gia phải cam kết chịu trách nhiệm về tính mới được bảo mật để không bị xâm phạm sở hữu trí tuệ trong quá trình tham gia.
  • Kết quả nghiên cứu tham gia triển lãm là kết quả nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, đã được công bố trên các tập chí uy tín, đã có phương án về định hướng khai thác thương mại hoặc chuyển giao (nhắm đến thị trường nào, ứng dụng vào đâu, có nhu cầu tìm kiếm những nguồn lực gì / nhu cầu hợp tác để triển khai hoàn thiện, tổ chức kinh doanh; có đề xuất phương án chuyển giao …).

Chương Trình Sự Kiện


Đăng Ký Tham Gia