Đối tượng tham dự

  • Cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, Hiệp hội: Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Các Sở Khoa học và Công nghệ.
  • Viện Trường: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đai học Bách khoa Hà Nội,…
  • Doanh nghiệp: Các Tập đoàn, Tổng Công ty, các Doanh nghiệp vừa và nhỏ…
  • Cá nhân: Nhà khoa học, nhà đầu tư, doanh nhân, người dân quan tâm.

Chương Trình Sự Kiện


Đăng Ký Tham Gia