CÁC HẠNG MỨC TÀI TRỢ

 1. TÀI TRỢ TRIỂN LÃM

 1. Tài trợ Kim cương

Trị giá: 1,000,000,000 đ

(tiền mặt)

 

 1. Tài trợ Vàng

Trị giá: 700,000,000 đ

(tiền mặt)

 

 1. Tài trợ Bạc

Trị giá: 500,000,000 đ

(tiền mặt)

 

 1. Tài trợ Đồng

Trị giá: 300,000,000 đ

(tiền mặt)

 

 1. Đồng tài trợ

Trị giá: 100,000,000 đ

(tiền mặt)

 

 1. ĐỐI TƯỢNG DOANH NGHIỆP MỜI TÀI TRỢ VÀ TRƯNG BÀY GIAN HÀNG

 

 1. Nông nghiệp thông minh.

 2. Xử lý môi trường thông mình.

 3. Năng lượng thông minh.

 4. Giáo dục thông minh.

 5. Du lịch thông minh.

 6. Giao thông thông minh.

 7. Y tế thông minh.

 8. Công nghệ sinh hóa, Y tế, dược phẩm, thực phẩm chức năng.

 

Chương Trình Sự Kiện


Đăng Ký Tham Gia