Ra mắt Sàn Tri thức Novelind

Chiều 9/12 tại TP Huế đã chính thức ra mắt Sàn Tri thức Novelind nhằm kết nối các nhà khoa học, trường Đại học, Cao đẳng với Doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo miền Trung 2017” do trường Cao đẳng Công nghiệp Huế cùng với trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Đại học Nha Trang đồng tổ chức, chiều 9/12 đã ra mắt ban điều hành Sàn Tri thức Novelind.

Chiều cùng ngày, Sàn Tri thức Novelind đã chính thức đi vào hoạt động bằng hội thảo công bố các dự án đổi mới sáng tạo vì xã hội.

Novelind là mạng lưới nhà khoa học và doanh nghiệp, nhằm giải quyết các thách thức từ xã hội, từ bà con sản xuất, từ doanh nghiệp. Sàn Tri thức Novelind được lập ra nhằm chia sẻ và chuyển giao công nghệ, cộng tác nghiên cứu và phát triển định hướng góp phần tạo thị trường khoa học công nghệ (KHCN) Việt Nam.

Sàn Tri thức Novelind sẽ giải quyết yêu cầu của doanh nghiệp về nguồn nhân lực, cũng như tạo nên hệ sinh thái KHCN đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 theo mô hình nghiên cứu, đào tạo và sản xuất.

 

Giao diện của trang web Sàn tri thức Novelind
Giao diện của trang web Sàn tri thức Novelind

 

Novelind sẽ không trực thuộc tổ chức nào, mà tự hình thành pháp nhân là một công ty xã hội, lợi nhuận phục vụ lại giải quyết các vấn đề xã hội. Hiện nay Novelind có 200 nhà khoa học chính, 160 nhà khoa học chuyên sâu, cùng các cơ sở nghiên cứu (là đại diện của các địa phương và các trường Đại học, Cao đẳng) tham gia vào 50 lĩnh vực nghiên cứu.

Được biết tại Việt Nam dù có nhiều viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng nhưng chưa xây dựng được một thị trường về KHCN. Vì vậy nhiều đề tài của Nhà nước cũng như nhiều yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp chưa được giải quyết. Việc một mô hình mới ra đời làm cầu nối, hay còn được gọi là thị trường kết nối nhu cầu của các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học cao đẳng như Sàn Tri thức Novelind là rất cần kíp và hữu ích.

Chương Trình Sự Kiện


Đăng Ký Tham Gia