LÝ DO NÊN THAM DỰ SỰ KIỆN

Với quy mô hơn 2.000 m2, Ban tổ chức “Chương trình hội thảo công nghệ trong sàn tri thức NOVELIND 2018” sẽ chọn lựa trưng bày giới thiệu 100 công nghệ, sản phẩm, kết quả nghiên cứu tiêu biểu trong 07 nhóm chính: Nông nghiệp thông minh/ Xử lý môi trường thông minh/ Năng lượng thông minh/ Giáo dục thông minh/ Du lịch thông minh / Giao thông thông minh/ Y tế thông minh của các Viện, Trường, nhà nghiên cứu, nhà doanh nghiệp đã hoàn thành trong phòng thí nghiệm và ứng dụng thực tế trong hơn 100 gian hàng triển lãm. Cùng với đó là các hoạt động diễn ra đồng thời như: Trình diễn công nghệ, sản phẩm, kết quả nghiên cứu; Tổ chức đánh giá, bình chọn và trao giải công nghệ, sản phẩm, kết quả nghiên cứu tiêu biểu; Tổ chức các phiên giao dịch và công bố kết quả kết nối các Nhà quản lý – Nhà nghiên cứu – Nhà doanh nghiệp – Nhà đầu tư;  Hội thảo tọa đàm, thảo luận về các vấn đề và thách thức trong chuyển giao công nghệ…

Ban tổ chức tin tưởng với sự ủng hộ Bộ Khoa học và công nghệ, các ban ngành, Hiệp hội ngành hàng hữu quan, sự tham gia hiệu quả của các đơn vị; “Triển lãm kết nối Cầu-Cung Công nghệ qua Sàn tri thức Novelind 2018” sẽ là hoạt động thiết thực, quy tụ các nhà khoa học, nhà quản lý, chủ doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, các nhà sản xuất mở ra cơ hội gặp gỡ giao lưu, tìm kiếm đối tác, mở rộng, hiện đại hóa sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh; là hoạt động rất cần thiết và hữu ích góp phần thiết thực vào sự phát triển ngành khoa học Việt Nam theo chủ trương của Đảng và Chính phủ nhằm phát triển đất nước hiện đại hóa theo xu hướng hội nhập quốc tế và theo kịp cách mạng công nghiệp 4.0.

Chương Trình Sự Kiện


Đăng Ký Tham Gia