Seminar về “Công nghệ mới, các dự án ứng dụng và cơ hội nghề nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0 và giáo dục 4.0”

Trong bối cảnh các nước trên thế giới đang chuẩn bị ráo riết cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và giáo dục 4.0, để bắt kịp với thế giới và giúp sinh viên hiểu rõ hơn về sự phát triển này, ngày 31/8/2017, Khoa Tin học - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế đã tổ chức Seminar về “Công nghệ mới, các dự án ứng dụng và cơ hội nghề nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0 và giáo dục 4.0”, với sự tham gia của TS. Dương Trọng Hải - Viện trưởng Viện Industry 4.0, cô Nguyễn Tường Lan - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Doanh nhân Nguyễn Đình Ân - CEO công ty Huế của ta.

 

 

 

TS. Dương Trọng Hải đã chia sẻ với giảng viên, sinh viên Khoa về công nghệ mới Industry 4.0 và Education 4.0 cùng các dự án: Sàn tri thức Novelind và Hệ sinh thái nông nghiệp Ilyra. Đối với dự án Sàn tri thức Novelind, TS. Dương Trọng Hải cho biết, đây sẽ là nơi để các nhà khoa học và doanh nghiệp ủng hộ, cùng tham gia thực hiện sứ mệnh kết nối nhà khoa học và doanh nghiệp; hướng tới một thị trường khoa học và công nghệ; liên kết xuyên ngành hỗ trợ doanh nghiệp trong đổi mới sáng tạo trước cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

Cũng trong buổi seminar, các giảng viên và sinh viên khoa được cô Nguyễn Tường Lan và doanh nhân Nguyễn Đình Ân lần lượt chia sẻ về vấn đề thương mại hóa nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm khởi nghiệp, trang bị kỹ năng việc làm trong thời đại 4.0.

 

Đây là buổi trao đổi có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp giảng viên, sinh viên có cái nhìn xác thực về công nghiệp 4.0 và giáo dục 4.0. Từ đó đưa ra định hướng phát triển của bản thân sao cho phù hợp với yêu cầu giáo dục hiện nay.

Chương Trình Sự Kiện


Đăng Ký Tham Gia