QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ

QUYỀN LỢI ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

1. TÀI TRỢ KIM CƯƠNG                                                                                      

1.000.000.000  VND

 •     Nhà tài trợ được Ban tổ chức sắp xếp 02 khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, công nghệ, dịch vụ ở vị trí trang trọng tại Triển lãm.
 •     Được lãnh đạo/ đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng hoa, cúp pha lê và chứng nhận danh vị NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG trong Lễ Khai mạc Triển lãm. 
 •     NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG được 02 phướn quảng cáo kích thước 4m x 6m tại thả tại sảnh chính – mặt tiền Triển lãm. 
 •     NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG được 02 Pano quảng cáo kích thước 3m x 6m phía trước Triển lãm (phía đường Trần Hưng Đạo). 
 •     NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG được đặt 02 cột tam giác (3 mặt) tại sân trước, sảnh chính của Triển lãm.
 •     Nhà tài trợ được 04 trang quảng cáo mầu trong Catalogue chính thức của Triển lãm. 
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG trong các ấn phẩm chính thức của triển lãm gửi rộng rãi trên toàn quốc và phát hành tại Triển lãm. 
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG trên Backdrop Họp báo, Backdrop Khai mạc Triển lãm.
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG trên các nội dung in ấn, trang trí chung tại Triển lãm.
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG trên cờ phướn treo đường phố.
 •     Nhà tài trợ được cám ơn và phát biểu 05 phút tại Họp báo Triển lãm.
 •     Nhà tài trợ được  giới thiệu và cám ơn trong Diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức và phát biểu 03 phút tại Lễ Khai mạc Triển lãm.
 •     Được truyền hình phỏng vấn trong các tin đưa về Họp báo và Lễ Khai mạc Triển lãm. 
 •     Nhà tài trợ được 01 bài giới thiệu ½ trang trên báo bảo trợ thông tin cho triển lãm, phát hành ngày Khai mạc. (Ban tổ chức mua báo số lượng lớn để cho vào túi quà biếu VIP và tặng cho khách tham quan Triển lãm).
 •     Thông tin về NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG sẽ được quảng bá trong chiến dịch quảng cáo mời khách tham quan cho Triên lãm trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, và các phương thức mời khách khác diễn ra đồng thời.
 •     Phát các thông tin giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm tại Khu đăng ký tham quan Triển lãm 
 •     Nhà tài trợ được nhắc tên và danh vị NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG trong Thông cáo báo chí (gửi cho hơn 50 cơ quan thông tấn báo chí Truyền hình) và thông tin chính thức gửi cho các doanh nghiệp toàn quốc và khách tham quan Triển lãm.
 •     Logo NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG sẽ được liên kết với Website chính thức của Triển lãm.
 •     TVC 30 giây quảng cáo của NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG chiếu trên màn hình LED sân khấu chính trước khi diễn ra Lễ Khai mạc.
 •     Tặng Bộ ảnh, DVD chương trình có Logo, hình ảnh Nhà tài trợ đã tham gia đóng góp cho Triển lãm và các hoạt động.
   

2. TÀI TRỢ VÀNG                                                                           

700.000.000  VND

 •     Nhà tài trợ được Ban tổ chức sắp xếp 01 khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, công nghệ, dịch vụ ở vị trí trang trọng tại Triển lãm.
 •     Được lãnh đạo/ đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng hoa, cúp pha lê và chứng nhận danh vị NHÀ TÀI TRỢ VÀNG trong Lễ Khai mạc Triển lãm. 
 •     NHÀ TÀI TRỢ VÀNG được 01 phướn quảng cáo kích thước 4m x 6m tại thả tại sảnh chính – mặt tiền Triển  lãm. 
 •     NHÀ TÀI TRỢ VÀNG được 01 Pano quảng cáo kích thước 3m x 6m phía trước Triển lãm (phía đường Trần Hưng Đạo). 
 •     NHÀ TÀI TRỢ VÀNG được đặt 01 cột tam giác (3 mặt) tại sảnh chính của Triển lãm.
 •     Nhà tài trợ được 02 trang quảng cáo mầu trong Catalogue chính thức của Triển lãm. 
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ VÀNG trong các ấn phẩm chính thức của triển lãm gửi rộng rãi trên toàn quốc và phát hành tại Triển lãm. 
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ VÀNG trên Backdrop Họp báo, Backdrop Khai mạc Triển lãm.
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ VÀNG trên các nội dung in ấn, trang trí chung tại Triển lãm.
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ VÀNG trên cờ phướn treo đường phố.
 •     Nhà tài trợ được cám ơn và phát biểu 03 phút tại Họp báo Triển lãm.
 •     Nhà tài trợ được  giới thiệu và cám ơn trong Diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức và phát biểu 01 phút tại Lễ Khai mạc Triển lãm.
 •     Được truyền hình phỏng vấn trong các tin đưa về Họp báo và Lễ Khai mạc Triển lãm. 
 •     Nhà tài trợ được 01 bài giới thiệu ½ trang trên báo bảo trợ thông tin cho triển lãm, phát hành ngày Khai mạc. (Ban tổ chức mua báo số lượng lớn để cho vào túi quà biếu VIP và tặng cho khách tham quan Triển lãm).
 •     Thông tin về NHÀ TÀI TRỢ VÀNG sẽ được quảng bá trong chiến dịch quảng cáo mời khách tham quan cho Triên lãm trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, và các phương thức mời khách khác diễn ra đồng thời.
 •     Phát các thông tin giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm tại Khu đăng ký tham quan Triển lãm 
 •     Nhà tài trợ được nhắc tên và danh vị NHÀ TÀI TRỢ VÀNG trong Thông cáo báo chí (gửi cho hơn 50 cơ quan thông tấn báo chí Truyền hình) và thông tin chính thức gửi cho các doanh nghiệp toàn quốc và khách tham quan Triển lãm.
 •     Logo NHÀ TÀI TRỢ VÀNG sẽ được liên kết với Website chính thức của Triển lãm.
 •     TVC 15 giây quảng cáo của NHÀ TÀI TRỢ VÀNG chiếu trên màn hình LED sân khấu chính trước khi diễn ra Lễ Khai mạc.
 •     Tặng Bộ ảnh, DVD chương trình có Logo, hình ảnh Nhà tài trợ đã tham gia đóng góp cho Triển lãm và các hoạt động.

3. TÀI TRỢ BẠC                                                                                       

500.000.000  VND

 •     Nhà tài trợ được Ban tổ chức sắp xếp 01 khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, công nghệ, dịch vụ tại Triển lãm.
 •     Được lãnh đạo/ đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng hoa, cúp pha lê và chứng nhận danh vị NHÀ TÀI TRỢ BẠC trong Lễ Khai mạc Triển lãm. 
 •     NHÀ TÀI TRỢ BẠC được 01 phướn quảng cáo kích thước 4m x 6m tại thả tại sảnh chính 
 •     NHÀ TÀI TRỢ BẠC được 01 Pano quảng cáo kích thước 3m x 6m phía trước Triển lãm (phía đường Trần Hưng Đạo). 
 •     NHÀ TÀI TRỢ BẠC được đặt 01 cột tam giác (3 mặt) tại sảnh chính của Triển lãm.
 •     Nhà tài trợ được 01 trang quảng cáo mầu trong Catalogue chính thức của Triển lãm. 
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ BẠC trong các ấn phẩm chính thức của triển lãm gửi rộng rãi trên toàn quốc và phát hành tại Triển lãm. 
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ BẠC trên Backdrop Họp báo, Backdrop Khai mạc Triển lãm.
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ BẠC trên các nội dung in ấn, trang trí chung tại Triển lãm.
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ BẠC trên cờ phướn treo đường phố.
 •     Nhà tài trợ được cám ơn và phát biểu 01 phút tại Họp báo Triển lãm.
 •     Nhà tài trợ được  giới thiệu và cám ơn trong Diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức và phát biểu 01 phút tại Lễ Khai mạc Triển lãm.
 •     Được truyền hình phỏng vấn trong các tin đưa về Họp báo và Lễ Khai mạc Triển lãm. 
 •     Nhà tài trợ được 01 bài giới thiệu ½ trang trên báo bảo trợ thông tin cho triển lãm, phát hành ngày Khai mạc. (Ban tổ chức mua báo số lượng lớn để cho vào túi quà biếu VIP và tặng cho khách tham quan Triển lãm).
 •     Thông tin về NHÀ TÀI TRỢ BẠC sẽ được quảng bá trong chiến dịch quảng cáo mời khách tham quan cho Triên lãm trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, và các phương thức mời khách khác diễn ra đồng thời.
 •     Phát các thông tin giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm tại Khu đăng ký tham quan Triển lãm 
 •     Nhà tài trợ được nhắc tên và danh vị NHÀ TÀI TRỢ BẠC trong Thông cáo báo chí (gửi cho hơn 50 cơ quan thông tấn báo chí Truyền hình) và thông tin chính thức gửi cho các doanh nghiệp toàn quốc và khách tham quan Triển lãm.
 •     Logo NHÀ TÀI TRỢ BẠC sẽ được liên kết với Website chính thức của Triển lãm.
 •     TVC 10 giây quảng cáo của NHÀ TÀI TRỢ BẠC chiếu trên màn hình LED sân khấu chính trước khi diễn ra Lễ Khai mạc.
 •     Tặng Bộ ảnh, DVD chương trình có Logo, hình ảnh Nhà tài trợ đã tham gia đóng góp cho Triển lãm và các hoạt động.

4. TÀI TRỢ ĐỒNG                                                                                   

300.000.000  VND

 •     Nhà tài trợ được Ban tổ chức sắp xếp 01 khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, công nghệ, dịch vụ tại Triển lãm.
 •     Được đại diện Ban tổ chức/ đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng hoa, cúp pha lê và chứng nhận danh vị NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG trong Lễ Khai mạc Triển lãm. 
 •     Nhà tài trợ được 01 trang quảng cáo màu trong Catalogue chính thức của Triển lãm. 
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG trong các ấn phẩm chính thức của triển lãm gửi rộng rãi trên toàn quốc và phát hành tại Triển lãm. 
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG trên Backdrop Họp báo, Backdrop Khai mạc Triển lãm.
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG trên các nội dung in ấn, trang trí chung tại Triển lãm.
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG trên cờ phướn treo đường phố.
 •     Nhà tài trợ được cám ơn tại Họp báo Triển lãm.
 •     Nhà tài trợ được  giới thiệu và cám ơn trong Diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức và phát biểu 01 phút tại Lễ Khai mạc Triển lãm.
 •     Thông tin về NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG sẽ được quảng bá trong chiến dịch quảng cáo mời khách tham quan cho Triên lãm trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, và các phương thức mời khách khác diễn ra đồng thời.
 •     Phát các thông tin giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm tại Khu đăng ký tham quan Triển lãm 
 •     Nhà tài trợ được nhắc tên và danh vị NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG trong Thông cáo báo chí (gửi cho hơn 50 cơ quan thông tấn báo chí Truyền hình) và thông tin chính thức gửi cho các doanh nghiệp toàn quốc và khách tham quan Triển lãm.
 •     Logo NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG sẽ được liên kết với Website chính thức của Triển lãm.
 •     Tặng Bộ ảnh, DVD chương trình có Logo, hình ảnh Nhà tài trợ đã tham gia đóng góp cho Triển lãm và các hoạt động.

5. ĐỒNG TÀI TRỢ                                                                                   

100.000.000  VND

 •     Nhà tài trợ được Ban tổ chức sắp xếp 01 khu trưng bày giới thiệu sản phẩm, công nghệ, dịch vụ tại Triển lãm.
 •     Logo ở vị trí trang trọng với danh vị ĐỒNG TÀI TRỢ trên Backdrop Họp báo, Backdrop Khai mạc Triển lãm.
 •     Nhà tài trợ được cám ơn tại Họp báo Triển lãm.
 •     Nhà tài trợ được  giới thiệu và cám ơn trong Diễn văn khai mạc của Ban Tổ chức tại Lễ Khai mạc Triển lãm.
 •     Thông tin về ĐỒNG TÀI TRỢ sẽ được quảng bá trong chiến dịch quảng cáo mời khách tham quan cho Triên lãm trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, và các phương thức mời khách khác diễn ra đồng thời.
 •     Phát các thông tin giới thiệu doanh nghiệp và sản phẩm tại Khu đăng ký tham quan Triển lãm 
 •     Nhà tài trợ được nhắc tên và danh vị ĐỒNG TÀI TRỢ trong Thông cáo báo chí (gửi cho hơn 50 cơ quan thông tấn báo chí Truyền hình) và thông tin chính thức gửi cho các doanh nghiệp toàn quốc và khách tham quan Triển lãm.
 •     Logo ĐỒNG TÀI TRỢ sẽ được liên kết với Website chính thức của Triển lãm.
 •     Tặng Bộ ảnh, DVD chương trình có Logo, hình ảnh Nhà tài trợ đã tham gia đóng góp cho Triển lãm và các hoạt động.

       Lưu ý: 

 •     Các hình thức tài trợ trên đây của chúng tôi có thể chưa đáp ứng được hết mong muốn và nhu cầu cụ thể của Quý Doanh nghiệp. Nếu cần trao đổi thêm, xin vui lòng liên hệ với BTC.
 •     Quyền lợi về đăng tải logo và nội dung giới thiệu Nhà tài trợ trên các ấn phẩm và tài liệu quảng cáo của chương trình được thực hiện khi và chỉ khi Doanh nghiệp gửi Bản Đăng ký tài trợ đến Ban tổ chức trước thời hạn chốt mọi công việc in ấn. 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ

 

Đăng ký tài trợ
Để xác nhận danh mục tài trợ, Ban tổ chức yêu cầu Doanh nghiệp chuyển Bản Đăng ký tài trợ (theo mẫu) cùng số tiền đặt cọc tương ứng với 50% giá trị tài trợ đến thường trực Ban tổ chức sau khi ký hợp đồng 05 ngày. Phần còn lại sẽ được thanh toán nốt trước khi diễn ra Triển lãm 30 ngày. 

Hủy tài trợ
Ban tổ chức có quyền bảo lưu số tiền đặt cọc tài trợ trong trường hợp Doanh nghiệp có ý định xin rút tài trợ và danh mục tài trợ đó không chuyển giao được cho Doanh nghiệp khác.

Chi tiết tại….

Thường trực Ban tổ chức
SÀN TRI THỨC NOVELIND    

 

Chương Trình Sự Kiện


Đăng Ký Tham Gia